Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση “Διεθνούς Κέντρου Προκεχωρημένων Ελληνικών Σπουδών” στην Αθήνα

H Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε) και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε) την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και προκαταρκτικής αξιολόγησης της βιωσιμότητας, σύστασης του Διεθνούς Κέντρου προκεχωρημένων Ελληνικών Σπουδών.

Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Έργου της Α.Σ. Πρόσβασις

Η Mentoring Α.Ε., ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», συμμετείχε στην υλοποίηση της εκδήλωσης για την Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του έργου της Α.Σ. Πρόσβασις: «Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “ΤοπΕΚΟ – Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες”.

Ευκαιρίες Επιδότησης 2009

Ανοιχτά και Επικείμενα Προγράμματα Επιδότησης Μεγάλες ευκαιρίες επιδότησης παρέχονται σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της δέσμης προγραμμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η πλειοψηφία εκ των οποίων βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής μορφοποίησης (π.χ. Σύγχρονη Επιχείρηση, Στηρίζω 2009 κ.ά.). Μέσω των προγραμμάτων θα ωφεληθούν πολύ μικρές, μικρές, αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις ποικίλης…

Ευκαιρίες Επιδότησης 2013

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης Προκηρύχθηκε στις 18/01/2013 η δράση «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας», συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. €, η οποία εξειδικεύεται σε δύο υποδράσεις. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γυναικών ηλικίας 18-35 ετών και η δεύτερη την ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών ηλικίας…

Ευκαιρίες Επιδότησης 2012

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ Προδημοσιεύτηκε δράση για επιχειρήσεις των κλάδων της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Οι Δικαιούχοι μπορεί να είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν την ανακαίνιση ή και τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό του…

Ευκαιρίες Επιδότησης 2011

Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών Το πρόγραμμα θέτει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες, νέες και…

Ευκαιρίες Επιδότησης 2010

Μέχρι τις 20/12/2010 παρατάθηκε το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» το οποίο αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και τις παραγωγικές τους μονάδες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ανακοινωθούν επίσημα τα παρακάτω προγράμματα:   Πράσινος Τουρισμός: αφορά στην επιδότηση τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να προβούν σε ενέργειες προστασίας περιβάλλοντος , όπως π.χ.…

aggelia

Αποστολή Βιογραφικού

H MENTORING AE αναζητά ενθουσιώδεις συνεργάτες, που θα στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξή της. Αν, εκτός από τα ακαδημαϊκά προσόντα, διαθέτετε ισχυρή προσωπικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα εργασίας, στείλτε μας το βιογραφικό σας. Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αντιμετωπιστεί με διακριτικότητα. Submit CV   ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ