Ανθρώπινο Δυναμικό

Η MENTORING ΑΕ επενδύει συστηματικά στη διαρκή ενίσχυση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της.

Διαθέτει στελέχη που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης, το άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τον επαγγελματισμό τους. Παράλληλα, η εταιρεία προάγει αξίες που δημιουργούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα και η προσήλωση στα αποτελέσματα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της MENTORING ΑΕ μοιράζεται το όραμα της εταιρείας και υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων της, μέσα σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και αυξημένης κοινωνικής ευθύνης.

“Αν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με τη MENTORING Α.Ε., πατήστε εδώ”