Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα

idiwtikos1

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Η MENTORING Α.Ε. επεξεργάζεται μια σειρά από εναλλακτικούς συνδυασμούς για τη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με συνεργάτη την MENTORING Α.Ε. η επιχείρηση:

  • Επιλέγει τα βέλτιστα εργαλεία χρηματοδότησης, ανάλογα με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις
  • Επισπεύδει την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων
  • Αποκτά πρόσβαση σε νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης
Περισσότερα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η MENTORING Α.Ε. προσφέρει σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μια σειρά υπηρεσιών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξή τους (οργάνωση και διοίκηση, εφαρμογή συστημάτων Ποιότητας, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων κλπ.). Προσφέρει επίσης συνδυασμένα πακέτα υπηρεσιών για την ανάπτυξη δικτύων προώθησης και πώλησης, την υποστήριξη νέων συνεργασιών και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Περισσότερα
idiwtikos2
idiwtikos3

Εκπόνηση Μελετών και Ερευνών

Η MENTORING Α.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, οι οποίες υποστηρίζουν τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Περισσότερα