Δράση χρηματοδότησης Νοσοκομείων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενεργειακή τους αναβάθμιση

Νέα δράση χρηματοδότησης Νοσοκομείων με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών τους εγκαταστάσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Δράση χρηματοδότησης Νοσοκομείων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενεργειακή τους αναβάθμιση

Νέα δράση χρηματοδότησης Νοσοκομείων με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών τους εγκαταστάσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή General Data Protection Regulation (GDPR) είναι ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ και στην Ελλάδα από τις 25 Μαΐου 2018 και θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για τη συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, επεξεργασία…

Τεχνικός Σύμβουλος Νοσοκομείων για την χρηματοδότηση έργων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ενεργειακής αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» και του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας στη διαδικασία σχεδιασμού και ωρίμανσης επιλεγμένων πράξεων, που αφορούν την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους, μέσα από την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Νέο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την υλοποίηση και διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων

Η Mentoring ΑΕ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, το οποίο καλύπτει το σύνολο των διαχειριστικών και οικονομικών απαιτήσεων που απαντώνται στα επιμέρους στάδια του κύκλου ζωής ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου και απευθύνεται σε φορείς – δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Νέο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την υλοποίηση και διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων

Η Mentoring ΑΕ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, το οποίο καλύπτει το σύνολο των διαχειριστικών και οικονομικών απαιτήσεων που απαντώνται στα επιμέρους στάδια του κύκλου ζωής ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου και απευθύνεται σε φορείς – δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τεχνικός Σύμβουλος Νοσοκομείων για την χρηματοδότηση έργων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ενεργειακής αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» και του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας στη διαδικασία σχεδιασμού και ωρίμανσης επιλεγμένων πράξεων, που αφορούν την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους, μέσα από την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Ένα πρόγραμμα                    με σημαντικά οφέλη          αλλά και παγίδες… Από τις 8/3/2018 ξεκινά το νέο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Όσοι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν την ανακαίνιση του σπιτιού τους, θα έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν πολλαπλά. Αρκεί να είναι σωστά ενημερωμένοι, τόσο για τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του Προγράμματος, όσο και για τις διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και…

Psifiaki Bibliothiki

Δύο καινοτόμα εργαλεία της Mentoring για την υποστήριξη δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Mentoring A.E. σχεδίασε, δημιούργησε και εγκαθιστά στους δυνητικούς δικαιούχους της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (ΟΤΑ Α’ και Β’΄Βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) δύο καινοτόμα, ψηφιακά εργαλεία.

ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ

Η Mentoring Α.Ε. υποστηρίζει το πρόγραμμα «ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ»

Η Mentoring A.E. υποστηρίζει την οργάνωση του προγράμματος “ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ – ΤΑΞΙΔΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ” που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ», η οποία δραστηριοποιείται στον προσβάσιμο τουρισμό, με τη διαδικτυακή πύλη greece4all.eu.