Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας βάσει Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα εμπιστεύτηκαν τη Mentoring A.E. για την ανάπτυξη και πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειάς τους. Και οι τρείς φορείς πιστοποιήθηκαν επιτυχώς αναφορικά με την υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών –…

Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου της “ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.”

Η εταιρεία «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.»* την τελευταία διετία βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επέλεξε ως στρατηγικό συνεργάτη την MentoringA.E., για να υποστηρίξει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της τριετίας 2011-2013.

Η Mentoring A.E αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς το Γ.Ν. Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ”

H Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ” την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, για την έναρξη υλοποίησης και διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ενταγμένης στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Υποχρέωση επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των Καλλικρατικών Δήμων έως 31.10.2011

Οι Δήμοι που συνενώθηκαν λόγω του Καλλικράτη, οφείλουν έως τις 31.10.2011 να υποβάλουν νέα αίτηση για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής τους Επάρκειας. Η υποχρέωση αυτή προσφέρει παράλληλα και μία σημαντική ευκαιρία για τους Δήμους να ενισχύσουν την ικανότητά τους να διεκδικούν επιτυχώς και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.  

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής επάρκειας για την Ε.Ε.Π.Α.Α.

Η MENTORING A.E. ανέλαβε την ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, καθώς και την υποβολή της Αίτησης Βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας στην Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

H Mentoring Α.Ε ολοκλήρωσε επιτυχώς Συγχρηματοδοτούμενο Έργο για το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Η Mentoring Α.Ε., σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακηρύχτηκε ανάδοχος για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης Λειτουργίας της Photobiennale 2010», στο πλαίσιο του Έργου «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης». Η εμπειρία και η απαιτούμενη τεχνογνωσία που διαθέτει η Mentoring A.E. σε έργα οργάνωσης και διαχείρισης αποτέλεσαν θεμέλιους λίθους για την…

Υλοποίηση μελέτης με τίτλο «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για την Διαφθορά» για τη Δ.Δ.Ε.

Η Mentoring Α.Ε. ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και υπέγραψε σύμβαση με την ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας» για την υλοποίηση του Υποέργου «Κατάρτιση ολοκληρωμένης στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα από τη διεθνή και εθνική εμπειρία», στο πλαίσιο της πράξης «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για την Διαφθορά», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση».  

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμογής του Δ. Μυκόνου στις απαιτήσεις του Ν. 3852/2010

Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε από 01/01/2011 την παροχή στοχευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμογής του Δήμου Μυκόνου στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας που επιφέρει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Η εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» από την 1η Ιανουαρίου 2011 διαμορφώνει μια καινούργια πραγματικότητα για τους Δήμους.

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας

Η Mentoring Α.Ε.ανέλαβε την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας των Φορέων Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων και Ιατρών και Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου.