Υλοποίηση έργου στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Η MENTORING A.E. ανέλαβε την υλοποίηση έργου στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, με τίτλο «Σχεδιασμός, επεξεργασία και σύνταξη του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο» και «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας».

98 επενδυτικές προτάσεις υποβλήθηκαν στο ΠΕΠ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τη MENTORING AE

Η MENTORING A.E. ανέλαβε τη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του έργου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τον οδηγό των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ 2000-2006 για ενενήντα οκτώ (98) εταιρείες.

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης&Επιχειρηματικότητας

Η MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του έργου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τριάντα τέσσερις (34) εταιρείες. Ανάμεσα τους οι εταιρείες So Easy ΧΟΛΑΡΓΟΥ, So Easy ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ.

Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Λευκάδας-ΕΣΠΑ

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Υλοποίηση έργου για την Ν.Δ. Λευκάδας

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Σύνταξη φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εταιρεία GALANIS SPORTS DATA AE

H MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εταιρεία GALANIS SPORTS DATA AE στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης της ΕΡΤ προς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στατιστικής κάλυψης των αγώνων διάφορων αθλημάτων.

Υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με τίτλο “Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών” που αφορούν το έργο «Υλοποίηση Συστήματος GIS & Συνοδευτικών Εφαρμογών του Δήμου Ελευσίνας» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση έργου στο Ν.Δ. Ξάνθης

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Υλοποίηση έργου για την Ν.Α. Πρέβεζας

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας στη Ν.Α. Πρέβεζας, για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία»