Υπηρεσίες Διαχείρισης Ενταγμένων Ενεργειακών Έργων ΕΣΠΑ 9 Νοσοκομείων με την υποστήριξη της Mentoring AE

Η MENTORING AE ανέλαβε να υποστηρίξει ως Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης τα πρώτα Νοσοκομεία που εντάχθηκαν στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, με τίτλο Πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία”.