Ενδεικτικά έργα Χρηματοδότησης Επιχειρησέων

Κλάδος Μεταποίησης Οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Μεταποίησης είχαν τα τελευταία χρόνια αρκετές ευκαιρίες επιδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η MENTORING A.E., αξιοποιώντας το Μέτρο 2.7.1 ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ενίσχυσε πολλές εταιρείες να ανανεώσουν τον παραγωγικό τους εξοπλισμό, να εκσυγχρονίσουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις και να λάβουν υψηλής προστιθέμενης αξίας…

idiwtikos1

Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η MENTORING Α.Ε. επεξεργάζεται μια σειρά από εναλλακτικούς συνδυασμούς για τη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με συνεργάτη την MENTORING Α.Ε. η επιχείρηση: Επιλέγει τα βέλτιστα εργαλεία χρηματοδότησης, ανάλογα με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις Επισπεύδει την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων Αποκτά πρόσβαση σε νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης Περισσότερα   Συμβουλευτικές Υπηρεσίες…

Χρηματοδότηση Επιχειρησέων

Η MENTORING Α.Ε. επεξεργάζεται μια σειρά από εναλλακτικούς συνδυασμούς για τη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με συνεργάτη την MENTORING Α.Ε. η επιχείρηση: Επιλέγει τα βέλτιστα εργαλεία χρηματοδότησης, ανάλογα με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις Επισπεύδει την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων Αποκτά πρόσβαση σε νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η MENTORING Α.Ε. προσφέρει σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μια σειρά υπηρεσιών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξή τους (οργάνωση και διοίκηση, εφαρμογή συστημάτων Ποιότητας, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων κλπ.). Προσφέρει επίσης συνδυασμένα πακέτα υπηρεσιών για την ανάπτυξη δικτύων προώθησης και πώλησης, την υποστήριξη νέων συνεργασιών και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Εκπόνηση Μελετών και Ερευνών

Η MENTORING Α.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, οι οποίες υποστηρίζουν τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα, διεξάγει εξειδικευμένες κλαδικές έρευνες, καθώς και στρατηγικές μελέτες marketing για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Η MENTORING Α.Ε. συνδυάζει την απαραίτητη εμπειρία, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για…