ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Ένα πρόγραμμα                    με σημαντικά οφέλη          αλλά και παγίδες… Από τις 8/3/2018 ξεκινά το νέο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Όσοι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν την ανακαίνιση του σπιτιού τους, θα έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν πολλαπλά. Αρκεί να είναι σωστά ενημερωμένοι, τόσο για τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του Προγράμματος, όσο και για τις διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και…

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους με επιδότηση που μπορεί να φτάσει και το 100% του προϋπολογισμού.

Τέσσερα (4) Νέα Προγράμματα Προδημοσιεύθηκαν από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Το Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ενεργοποιείται με την προδημοσίευση τεσσάρων (4) νέων προγραμμάτων. Οι προκηρύξεις των τεσσάρων προγραμμάτων αναμένονται να γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα δίνουν χρονικό περιθώριο τουλάχιστον δύο μηνών για να κατατεθούν αιτήσεις.