Νεα κριτήρια κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων σε αστέρια και κλειδιά

Καθορίστηκαν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τα ξενοδοχεία και την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 όλα τα ξενοδοχεία θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης με βάση τη νέα απόφαση.

Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Έργου της Α.Σ. Πρόσβασις

Η Mentoring Α.Ε., ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», συμμετείχε στην υλοποίηση της εκδήλωσης για την Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του έργου της Α.Σ. Πρόσβασις: «Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “ΤοπΕΚΟ – Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες”.