Πληροφοριακό Σύστημα Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών.

H Mentoring Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση ενός πλέγματος υπηρεσιών υποστήριξης του έργου “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε Θέματα Ύδρευσης” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ως μέλος Ένωσης Εταιρειών*.

Παροχή υπηρεσιών επισιτισμού, φιλοξενίας και μετακίνησης συντελεστών στο πλαίσιο της Photobiennale.

Η Mentoring Α.Ε, σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακηρύχτηκε ανάδοχος για την υλοποίηση του τμήματος υπ’ αριθμ.3 «Υπηρεσίες επισιτισμού – Φιλοξενία και Μετακίνηση συντελεστών της PHOTOBIENNALE» για το υποέργο υπ’ αριθμ.8 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE- 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ», στο πλαίσιο του Έργου «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και αξιολόγησης Πράξης για το σωματείο «Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π.»

Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του σωματείου «Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής», την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης Δράσεων Δικτύωσης και Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού…