Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού στη Banca Românească και την AΤΕ Bank Romania

Η MENTORING S.R.L. ολοκλήρωσε δύο έργα που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού στις Τράπεζες Banca Românească (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) και ΑΤΕ ΒΑΝΚ Romania. Τα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα των δύο Τραπεζών, υποβλήθηκαν για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Σ.Π.Α. Ρουμανίας.  

Τέσσερις φορείς ανέθεσαν στη MENTORING τις διαδικασίες πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ 1429

Η Νομαρχία Ξάνθης, η Νομαρχία Καβάλας, η Νομαρχία Λευκάδας και το Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου είναι από τους πρώτους φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ξεκινούν τις διαδικασίες για την πιστοποίηση τους κατά το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008. Οι τρεις φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ήδη λάβει Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για τη μεταβατική περίοδο, με…