Έγκριση Ελληνικού προτύπου Διαχειριστικής Επάρκειας για Πράξεις του ΕΣΠA

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, των οδηγών εφαρμογής του και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432. Το πρότυπο αναφέρεται στη διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα, κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Έξι νέες συμβάσεις για διαχειριστική επάρκεια

Η MENTORINGA.E. ανέλαβε την υποστήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, του Δήμου Μυκόνου και του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, για τη λήψη επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας για τις Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του ΕΣΠΑ.