Ενημέρωση των Δ.Σ. των Ενώσεων ιδιοκτητών εφημερίδων της περιφέρειας για το Ε.Σ.Π.Α.

Η MENTORING Α.Ε. πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική παρουσίαση στα Δ.Σ. των Ενώσεων ιδιοκτητών ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων τις προοπτικές αξιοποίησης πόρων του Ε.Σ.Π.Α. από τις ίδιες τις Ενώσεις και τις εκδοτικές επιχειρήσεις-μέλη τους.

Η Εθνική Πινακοθήκη & 3 Μουσεία έλαβαν επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας με σύμβουλο τη MENTORING

Η MENTORING Α.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας και την παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών για Πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, για τέσσερις Φορείς πολιτισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι και πιστοποιήθηκαν επιτυχώς.