Το Β.Α.Ν. της MENTORING A.E.

Η MENTORING A.E. ξεκίνησε  τη λειτουργία της το 2003 εστιάζοντας στις Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Στη δέσμη των υπηρεσιών της εταιρίας, εντάσσεται το angel investment,  συνθέτοντας το πρώτο ελληνικό business angel network και την πρώτη ελληνική εταιρία μέλος του EUROPEAN BUSINESS ANGELS NETWORK (E.B.A.N) που εδρεύει στις Βρυξέλλες.           

Ένας από τους πρώτους στόχους της MENTORING A.E. ήταν η διάδοση του θεσμού του angel investment, καθώς και η κινητοποίηση θεσμικών φορέων για τη δημιουργία αντίστοιχων Business Angel Networks.

Η MENTORING A.E. συμβάλει στην εκπαίδευση της αγοράς σε θέματα αναζήτησης χρηματοδότησης, αλλά και των ίδιων των business angels για τη σωστή επενδυτική επιλογή και ανάπτυξη.

Έχοντας εστιάσει τη δημιουργία ενός πυρήνα που αποτελείται από business angels, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με άλλα BANs χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργάζεται με εταιρίες παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων (VCs, incubators), με τράπεζες, εταιρίες συμβούλων, επιστημονικούς φορείς, φορείς της Αυτοδιοίκησης κλπ.