ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Archimedia είναι μία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, διαχρονικά πρωτοπόρος στην τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία. Αναπτύσσει και υποστηρίζει λύσεις πληροφορικής που συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Διοικήσεων.

“Στις μέρες μας χρειάζεσαι δυνατές συμμαχίες για να επιβιώσεις επιχειρηματικά.                                     Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στα δίκτυα συνεργασίας με εταιρείες του κλάδου μας, αλλά και συμβούλους επιχειρήσεων.                                                                                                                                  Συνεργαζόμαστε με τη Mentoring και αναπτυσσόμαστε…”

 

 Νότα Ραπακούλια
Μέτοχος της Archimedia ΑΕ
Ζαν Μωρεάς 20, Αθήνα