Η MENTORING AΕ υποστηρίζει την οργάνωση ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί απο την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια του Έργου: ¨ERLAIM¨European Regional and Local Authorities for the Integration of Migrants – Ευρωπαϊκές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές για την ενσωμάτωση των Μεταναστών.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας είναι ένας από τους οκτώ εταίρους που συμμετέχουν στο Έργο ¨ERLAIM¨European Regional and Local Authorities for the Integration of Migrants – Ευρωπαϊκές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές για την ενσωμάτωση των Μεταναστών, που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTI (Integration for third country nationals – Πλαίσιο σχετικά με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Στο πλαίσιο του Έργου κάθε εταίρος έχει αναλάβει την οργάνωση ημερίδας στη Χώρα του. Συγκεκριμένα η Ν.Α Ηλείας οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Υγεία και Περίθαλψη των Μεταναστών». Η MENTORING AΕ διαθέτοντας τις απαιτούμενες δεξιότητες και την τεχνογνωσία, υποστηρίζει την οργάνωση της ημερίδας.