Έργα Ι. Μ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας

Η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στα πλαίσια ανακατασκευής των θρησκευτικών, ιστορικών και πολιτιστικών κληρονομημάτων της που έχουν υποστεί καταστροφές, ανέθεσε στις 18/1/2008, στην MENTORING AE τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων με τίτλο: 
1. «Λειτουργική Διευθέτηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου»
2. «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου»

Η MENTORING AE υπεύθυνη  για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή του έργου, παρέχει στην Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Υπηρεσίες Οργάνωσης και Συντονισμού καθώς επίσης Υπηρεσίες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου.
Οι αρμοδιότητες της MENTORING AE, αφορούν στην καθολική υποστήριξη του φορέα, κατά τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίησή του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και κάθε συμπληρωματική ενέργεια σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.

Έργο Νομορχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας (Φεβρ – 2008)

Η Διοίκηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής και με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση του πολίτη αποφάσισε να προχωρήσει στην πιστοποίηση των υπηρεσιών της για την υλοποίηση Πράξεων Συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με την συνεργασία και την υποστήριξη της MENTORING ΑΕ η οποία έχει αναλάβει να παράσχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προσαρμογή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας στα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ)

Έργο Νέων Επενδυτικών Ευκαιριών (ΠΑΒΕΤ 2005)

Στο πλαίσιο του ΠΑΒΕΤ 2005 και σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΤΙΣ ΝΕΤ ΕΠΕ και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, η MENTORING ανέπτυξε ευφυές σύστημα (intelligent system) το οποίο αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο νέες επενδυτικές ευκαιρίες με τη χρήση ενός γενικευμένου μοντέλου λήψης αποφάσεων. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει θεωρίες και εργαλεία από τα επιστημονικά πεδία της τεχνητής νοημοσύνης και της διοίκησης επιχειρήσεων. Παρέχει υπηρεσίες:

 Προς τους επιχειρηματίες:

* Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
* Επισήμανση των δυνατών και αδύνατων σημείων
* Σύγκριση με άλλα επιχειρηματικά πλάνα
* Υπόδειξη χρηματοδοτικής πηγής ανάλογα με τα απαιτούμενα κεφάλαια

 Προς τους επενδυτές (ιδιώτες επενδυτές και εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου):

* Αναλυτική αξιολόγηση του επενδυτικού πλάνου που έχουν στην κατοχή τους
* Αποτίμηση στην παρούσα αξία (NPV)
* Συγκριτική ανάλυση αγοράς / κλάδο και γεωγραφική περιοχή
* Συγκριτική ανάλυση ανταγωνισμού / κλάδο και γεωγραφική περιοχή
* Πίνακας SWOT (με δεδομένα και από άλλα επιχειρηματικά σχέδια)
* Επιπλέον, θα παρέχεται ο υπολογισμός του ρίσκου της επένδυσης

Έργο Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΕΠ) ανέθεσε στην MENTORING ΑΕ την υλοποίηση έργου με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Π.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ".

 Η MENTORING ΑΕ θα παράσχει Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την προσαρμογή της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του Ο.Π.Ε.Π στα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, καθώς και τη δημιουργία των αναγκαίων εργαλείων για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου της ως δυνητικού Τελικού Δικαιούχου την περίοδο 2007 – 2013.

Προηγούμενα έτη

2007
2006