Η MENTORING A.E. ανέλαβε τη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του έργου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τον οδηγό των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ 2000-2006 για ενενήντα οκτώ (98) εταιρείες.

Ανάμεσα τους οι εταιρείες So Easy ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Offices Service AE, HELMIS ΕΠΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΕ, COMMUNICATION EFFECT AE, PUBLIC ISSUE και το δίκτυο καταστημάτων της ELECRONET AE.