Η MENTORING A.E. ανέλαβε την υλοποίηση έργου στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, με τίτλο «Σχεδιασμός, επεξεργασία και σύνταξη του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο» και «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας».