Η MENTORING A.E., ως Business Angel Network Partner της Microsoft®, προσφέρει σε νέες εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού την δυνατότητα δωρεάν παροχής software, τεχνικής υποστήριξης και διεθνούς προβολής, μέσα από τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο πρόγραμμα Microsoft® BizSpark™.

Για να μπορεί μια επιχείρηση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να είναι υπό σύσταση, ή να λειτουργεί λιγότερα από 3 έτη.

  • Τα έσοδα της να μην υπερβαίνουν τις 500.000 USD (~ 360.000 EUR).

  • Να έχει ως βασική δραστηριότητα την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

Για πληροφορίες ή εγγραφή στο πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ή επικοινωνήστε μαζί μας.