Η MENTORING ΑΕ είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Μάνατζμεντ Ελλάδας (ΣΕΣΜΑ). Ο ΣΕΣΜΑ είναι το επίσημο όργανο των εταιρειών συμβούλων στην Ελλάδα και συνομιλητής της Πολιτείας για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον κλάδο. Αποτελεί, δε, ένα από τα 22 μέλη του FEACO, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Συμβούλων.

Μέλη του ΣΕΣΜΑ είναι ακόμα 57 συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν άνω του 80% του κύκλου εργασιών της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα.

Η ένταξή της MENTORING ΑΕ συνεπάγεται μια σειρά από υποχρεώσεις και πλεονεκτήματα. Τις υποχρεώσεις, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, τις εκπληρώνει η εταιρεία αυτοβούλως από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της.

Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται:

  • Η αναγνώριση της MENTORING ΑΕ ως μίας από τις 58 “θεσμικά” κατοχυρωμένες εταιρείες συμβούλων στη χώρα
  • Η ζωντανή επικοινωνία με τις άλλες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς
  • Η απόκτηση πρόσθετης τεχνογνωσίας και η συστηματική επαφή με καλές πρακτικές του κλάδου από την Ελλάδα και την Ε.Ε.