Η MENTORING Α.Ε. οργανώνει σεμινάρια για νέους επιχειρηματίες, σε συνεργασία με την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας. Τα σεμινάρια θα εστιάσουν στην χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω επιχορηγήσεων.

Ειδικότερα, θα υπολογισθεί το πραγματικό κόστος των επιχορηγήσεων για μια επιχείρηση. Θα εξεταστούν οι αιτίες για τις οποίες πολλές επιχειρήσεις δεν ολοκληρώνουν τα επενδυτικά τους σχέδια, ενώ επιδοτείται το κόστος τους.

Τέλος, θα αποσαφηνιστεί ο πραγματικός ρόλος του επιχειρηματία, των στελεχών της επιχείρησης και του επιχειρηματικού συμβούλου κατά την υλοποίηση ενός επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, Χαβρίου 9 & Πραξιτέλους, Αθήνα, στον 6ο όροφο, κι έχουν προγραμματιστεί για τις κάτωθι ημερομηνίες:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι 50 ευρώ και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά εργαστήριο είναι δέκα άτομα. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

Για περαιτέρω στοιχεία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη MENTORING A.E. ( κ. Γιάννης Ζωγράφος, τηλ. 210 6800743).