Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στον ΟΑΕΔ  για το πρόγραμμα «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω». Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ.

Ο προϋπολογισμός των εγκριθέντων αιτήσεων φθάνει τα 109.961.672 ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι από τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι περίπου 48.500 άτομα. Η Mentoring A.E. συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με υψηλό ποσοστό έγκρισης.