Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους με επιδότηση που μπορεί να φτάσει και το 100% του προϋπολογισμού.

Με βάση τις προκηρύξεις των νέων προγραμμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από αρχές Μαρτίου με περιθώριο δύο μηνών .

Τα τέσσερα αυτά προγράμματα του ΕΣΠΑ αφορούν:

  • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών: Επιδοτείται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση υφιστάμενων και νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (καταλύματα, τουριστικά γραφεία, λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό, ενοικιάσεις σκαφών, κ.ά), συνολικού προϋπολογισμού έως 150.000€ ανά έργο, με ποσοστό επιδότησης που φτάνει το 50% του προϋπολογισμού. Περί τις 600 με 700 υφιστάμενες επιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που είναι συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ. 

          Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: Προβλέπεται επιδότηση έως 50% για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης και υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να φτάσει τα 200.000€. Στόχος είναι να ενισχυθούν 1.600 έως 1.800 επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 130 εκατ. ευρώ.

          Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση έως και 2.500 νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ ενώ οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 60.000 ευρώ, 100% επιδοτούμενο. Οι δραστηριότητες που επιδοτούνται αφορούν κυρίως κλάδους Μεταποίησης (βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιομηχανίες κ.α.) και συγκεκριμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

         Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Επιδοτούνται 100% επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 50.000€, για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

          Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.