Η MENTORING Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών, που προσφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα στους πελάτες της. Απευθύνεται σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αναπτύσσοντας μακροχρόνιες σχέσεις στρατηγικής συνεργασίας.

Κεντρικοί άξονες στη Φιλοσοφία της Εταιρείας είναι η αξιοπιστία, η άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η προσήλωση στην ικανοποίηση των πελατών και η συνεχής εξέλιξη.

Φιλοσοφία, την οποία εφαρμόζει στην πράξη από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της, με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και να απολαμβάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.