Η Mentoring Α.Ε, σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακηρύχτηκε ανάδοχος για την υλοποίηση του τμήματος υπ’ αριθμ.3 «Υπηρεσίες επισιτισμού – Φιλοξενία και Μετακίνηση συντελεστών της PHOTOBIENNALE» για το υποέργο υπ’ αριθμ.8 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ PHOTOBIENNALE- 22Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ», στο πλαίσιο του Έργου «Διοργάνωση Photobiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης» το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος του ανωτέρω Έργου αποτελεί η συμβολή στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η χρήση του πολιτισμού και των τεχνών ως το μέσο εκείνο για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της ευρύτερης Ελλάδας.

Οι υπηρεσίες επισιτισμού, φιλοξενίας και μετακίνησης των συντελεστών της Photobiennale, θα είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η οργάνωση και ο συντονισμός των υπηρεσιών θα γίνει από τα έμπειρα στελέχη της Ομάδας Έργου της Mentoring A.E., τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην απρόσκοπτη υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου των εκθέσεων / δράσεων που θα διοργανωθούν κατά την 22η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση.