Η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την υποστήριξη του Νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για το έργο με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ένταξης του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ».
To έργο που ανέλαβε η Mentoring Α.Ε. άπτεται της παροχής των κάτωθι υπηρεσιών:
i. Συγκρότηση Φακέλου τεχνικών δεδομένων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
ii. Προκαταρκτικό Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
iii. Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» με αξιοποίηση του Προγράμματος “ΗΛΕΚΤΡΑ”

Η εφαρμογή του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων αποτελεί Κοινή Απόφαση των Υπουργών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Οικονομικών, (ΦΕΚ B’ 2597,28.06.2019). Στόχο του Προγράμματος αποτελεί η συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιτάσσει την ενεργειακή ανακαίνιση των κτηρίων της δημόσιας διοίκησης σε ποσοστό 3% κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 500.000.000€ (που δύναται να φτάσει στο 1 δις. ευρώ), προβλέπεται να ξεκινήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2020 και να διαρκέσει μέχρι το 2025.
Η επιλογή της MENTORING AE από το ΝΑΔΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου υψηλής προστιθέμενης αξίας, βασίστηκε στην επιστημονική επάρκεια, την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία, που διαθέτει η εταιρεία σε αντίστοιχα έργα παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, ωρίμανσης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων.