Η MENTORING Α.Ε. ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για την εταιρεία ΟΜ Ε.Π.Ε. και ξεκίνησε την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας για την COSCO ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Το ISO 9001 είναι ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας λειτουργίας μιας επιχείρησης/ οργανισμού/ φορέα, το οποίο ορίζεται από το αντίστοιχο πρότυπο και υποστηρίζεται από σειρά πρότυπων οδηγιών.

Πιστοποιεί την ποιότητα λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και όχι την ποιότητα των προϊόντων που παράγει ή των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η MENTORING Α.Ε. προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, καθώς παρέχει την Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008, την εκπαίδευση του Προσωπικού και υποστηρίζει την Πιστοποίηση από Φορέα επιλογής του Πελάτη.