Η MENTORING A.E., μία από τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές εταιρείες (μέλος του ΣΕΣΜΑ), δημιούργησε τρία πακέτα υπηρεσιών αποκλειστικά για Δημόσιους Φορείς που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες ένταξης, διαχείρισης και αποτελεσματικής υλοποίησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (με κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση).