Προκηρύχθηκε στις 24.05.2011 το πρόγραμμα «Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια. Για τον πρώτο κύκλο υποβολής, οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από τις 01.08.2011 μέχρι τις 30.09.2011.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…