30/11/2007 :  Η MENTORING AE  ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, με τίτλο «Σχεδιασμός επεξεργασία και σύνταξη του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο» και «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας»

9/11/2007 :  Η MENTORING AE  ανέλαβε  τη σύνταξη του Επιχειρηματικού  Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του έργου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τον οδηγό των Περιφερειακών Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ  2000-2006 για ενενήντα οκτώ (98) εταιρείες. Ανάμεσα τους οι εταιρείες So Easy ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Offices Service AE, HELMIS ΕΠΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΕ, COMMUNICATION EFFECT AE, PUBLIC ISSUE   και το δίκτυο καταστημάτων της ELECRONET AE.

1/11/2007 : Η MENTORING AE  ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με τίτλο «Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO  9001 : 2000» στα πλαίσια της 4ης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013)

30/10/2007 : Η MENTORING AE  ανέλαβε τη σύνταξη Επιχειρηματικού  Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του έργου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τριάντα τέσσερις (34) εταιρείες. Ανάμεσα τους οι εταιρείες So Easy ΧΟΛΑΡΓΟΥ, So Easy ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ.

12/9/2007 :  Η MENTORING AE  ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με τίτλο «Παροχή Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Λευκάδας», σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

12/9/2007 :  Η MENTORING AE  ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

06/09/2007 :  Η MENTORING AE  ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

3/9/2007 :  H MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εταιρεία GALANIS SPORTS DATA AE στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης της ΕΡΤ προς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στατιστικής κάλυψης των αγώνων διάφορων αθλημάτων.

30/8/2007 :  H MENTORING AE  ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με τίτλο “Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών” που αφορούν το έργο «Υλοποίηση Συστήματος GIS & Συνοδευτικών Εφαρμογών του Δήμου Ελευσίνας» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

2/8/2007 :  Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

12/7/2007 :  Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας στη Ν.Α. Πρέβεζας, για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία»

18/5/2007 :  Η MENTORING AE  ανέλαβε τη σύνταξη τριών Επιχειρηματικών Σχεδίων για το πρόγραμμα πολυτέκνων του ΕΟΜΜΕΧ, την επιμέλεια σύνταξης και υποβολής της μελέτης στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης καθώς και την οργάνωση και διοίκηση των έργων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων για τις επιχειρήσεις ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Συνολικά υποβλήθηκαν τρία επιχειρηματικά σχέδια.

17/5/2007 :  Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ, με τίτλο «Μελέτη για την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας της Ν.Α ΗΛΕΙΑΣ, για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία»

9/5/2007 :  H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ», με ανάδοχο το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, στα πλαίσια υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

7/5/2007 :  H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» στα πλαίσια του έργου “Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

20/4/2007 :  H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ, με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης» που αφορά το έργο “Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στον Δήμο Νεμέας Νομού Κορινθίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

29/3/2007 :  H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, με τίτλο «Ανάλυση και μοντελοποίηση, σχέδιο ποιότητας και παρακολούθησης έργου» στα πλαίσια του έργου “Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Νίκαιας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

21/3/2007 :  H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ, με τίτλο «Μελέτες μετάβασης στην ηλεκτρονική συμπολιτεία” στα πλαίσια του έργου “Καινοτόμες και ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης των ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής – Πιλοτική λειτουργία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

5/3/2007 :  H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ, με τίτλο «Δημιουργία θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για την καταγραφή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της λαϊκής  – παραδοσιακής μουσικής στην Κύπρο και στην Κρήτη με τίτλο “Μουσικές Διαδρομές» στα πλαίσια του έργου «Κιβωτός Της Λαϊκής Παραδοσιακής Κυπριακής Και Κρητικής Μουσικής”», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, του Γ΄ΚΠΣ.

14/2/2007 :  H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση δύο μελετών στα πλαίσια του έργου “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΗΛΠΑΠ (ΟΠΣ): ΤΡΟΛΛΕΥ για λογαριασμό της εταιρείας PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AEBE.

23/1/2007 :  H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, για την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ, με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» που αφορά το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 του Γ΄ΚΠΣ

19/1/2007 :  Η MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση των έργων υλοποίησης του Ε.Σ. σύμφωνα με το μέτρο ΠΕΠ  “Ολοκληρωμένες δράσεις Αστικής Ανάπτυξης”. Ενδεικτικά στο μέτρο συμμετείχαν οι επιχειρήσεις ADNANCED TELECOM SYSTEMS ΑΕ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. Συνολικά η MENTORING AE  υπέβαλλε πέντε επιχειρηματικά σχέδια.