Οι περιορισμένες επιλογές κεφαλαιακής ενίσχυσης για όσους βρίσκονται σε σημείο εκκίνησης μιας πρωτότυπης επιχειρηματικής ιδέας, αλλά και η ανάγκη νέων διεξόδων για τους επενδυτές, έχουν διαμορφώσει διεθνώς νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Το angel investment, η αξιοποίηση δηλαδή μεμονωμένων ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας,   αναπτύσσεται ραγδαία σε Ευρώπη και Αμερική, ενώ στην Ελλάδα ο θεσμός των business angels κάνει τα πρώτα του βήματα.

Η MENTORING Α.Ε. είναι από το 2003 η πρώτη ελληνική εταιρία-μέλος του European Business Angels Network.

Έχει δημιουργήσει έναν αρχικό πυρήνα από συνεργαζόμενους business angels, συμβάλει στην παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου σποράς (seed capital) για την υλοποίηση ελκυστικών επιχειρηματικών σχεδίων.

Περισσότερες Πληροφορίες