Η Mentoring Α.Ε., ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» συμμετέχει στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Κοιν.Σ.Επ.» και «ART-Εμείς Κοιν.Σ.Επ.». Η εταιρεία υποστηρίζει τις δραστηριότητες των δύο κοινωνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας τεχνογνωσία, mentoring, δικτύωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικότητας.

Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

Στους τομείς δραστηριοποίησης της επιχείρησης» περιλαμβάνονται :

  • Η ανάπτυξη της πλατφόρμας “Greece4all.eu”, της πρώτης πολύγλωσσης διαδικτυακής εφαρμογής στην Ελλάδα, για την προβολή των εγχώριων προσβάσιμων υποδομών και υπηρεσιών, στους εισερχόμενους τουρίστες
  • Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σχετικά με θέματα βελτίωσης της προσβασιμότητας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία ειδικών επιστημόνων, καλές πρακτικές από τη διεθνή πραγματικότητα αλλά και την εμπειρία των μελών της.

 Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.greece4all.eu/el/

Η «ART-Εμείς Κοιν.Σ.Επ.» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία, κυρίως αποφοίτους των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ, για τα οποία η απασχόληση λειτουργεί και ως μέσο δημιουργίας, κοινωνικοποίησης, αυτονόμησης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Στους τομείς δραστηριοποίησης της επιχείρησης περιλαμβάνονται :

  • Η κατασκευή και εμπορία χειροποίητων διακοσμητικών αντικειμένων, κοσμημάτων, εποχιακών ειδών και επιχειρηματικών δώρων, κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
  • Η κατασκευή ειδών γάμου – βάπτισης (μπομπονιέρες, προσκλητήρια κλπ.) και η εμπορία τους σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ