Η Mentoring Α.Ε., ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “ΤοπΕΚΟ – Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες”.

Πυρήνα της παρέμβασης αποτελεί η προώθηση στην απασχόληση ΑμΕΑ που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής, χρησιμοποιώντας ως κύριους μοχλούς την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης. Οι 70 ωφελούμενοι της παρέμβασης θα αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια, ώστε να «χαράξουν ένα ατομικό μονοπάτι καριέρας», το οποίο θα τους οδηγεί  στην  απασχόληση, στην εργασιακή εμπειρία και στην επιχειρηματικότητα, προσανατολιζόμενοι σε σύγχρονους, παραγωγικούς και ανταγωνιστικούς τομείς, μέσω της ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) ή άλλων εταιρικών σχημάτων της κοινωνικής οικονομίας, που διασφαλίζουν  πλεονεκτήματα για τους ωφελούμενους με αναπηρία. Η Mentoring A.E., σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει το εγχείρημα παρέχοντας την υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τα επιχειρηματικά δίκτυα στα οποία συμμετέχει, υποστηρίζοντας τους ωφελούμενους κατά την ένταξή τους στην απασχόληση, αναπτύσσοντας επιχειρηματικά σχέδια (business plans) για νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, υλοποιώντας μελέτη της τοπικής αγοράς για την κατάλληλη στόχευση των ωφελούμενων, καθώς επίσης και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικότητας.

Τα άλλα μέλη της Α.Σ. «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), η Παvελλήvια Ομoσπovδία Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Επίσης, η Mentoring A.E. ως εταίρος της Α.Σ. “ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ”, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου “Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων”, το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Τα λοιπά μέλη της Α.Σ. είναι η ΜΚΟ Αποστολή, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, το ΚΕΚ Άποψη, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), η ΜΚΟ Διογένης και το Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας.