Την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην COSCO SHIPPING AGENCY (GREECE) SA  ολοκλήρωσε πρόσφατα η MENTORING A.E. Αντικείμενο του έργου ήταν η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας στις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με το σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθώς και υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης.

Η ναυτιλιακή εταιρεία COSCO ιδρύθηκε στην Κίνα και συμπληρώνει φέτος μισό αιώνα  παρουσίας και εμπειρίας στις διεθνείς μεταφορές. Σήμερα αποτελεί μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις θαλάσσιας και συνδυασμένης μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια.

Το δίκτυό της ξεπερνά τα 400 γραφεία παγκοσμίως, ενώ διαθέτει πλέον των 100 τακτικών (liner) γραμμών μεταφοράς εμπ/τίων σε 140 λιμένες, όντας στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης σε χωρητικότητα στόλου. Παράλληλα, η COSCO είναι ένας από τους βασικότερους διαχειριστές λιμένων και συνάμα παρόχους λιμενικών υπηρεσιών παγκοσμίως, γεγονός που της επιτρέπει να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της και να έχει καλύτερο έλεγχο και διαχείριση των μεταφορών που πραγματοποιεί. Στην Ελλάδα η COSCO διατηρεί γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά.

Πρόσφατα η MENTORING A.E. ανέλαβε μια σειρά από αντίστοιχα έργα ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, στις επιχειρήσεις METHEXIS CONSULTING, ART STORM CREATIVE SHOP, GALANIS SPORTS DATA Α.Ε. κ.α.