Η MENTORING AE συμμετείχε στην ημερίδα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ με θέμα «Μεθοδολογία Επιθεώρησης και Πρακτικές Παρακολούθησης Έργων – Νομιμότητα Διαδικασιών και Χρηματοοικονομική Παρακολούθηση», διοργανώθηκε στη Κρήτη με σκοπό την ενημέρωση των τελικών δικαιούχων αναφορικά με την παρακολούθηση και διαχείριση των έργων του Ε.Π.


Εισηγητές στην ημερίδα ήταν οι κ.κ. Θ.Αζάς, ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ, Δρ Ν. Στυλιανίδης – Νομικός, Χρήστος Παπαχρήστου ΤΑ, Δ.Δεσύπρης – Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΕΥΔ ΚτΠ, Θ. Ζαχαριά – Υπεύθυνη Έργου Τεχνικού Συμβούλου ΕΥΔ, Μονάδα Β, ΕΥΔ ΚτΠ κ.α.