Έχουν ξεκινήσει οι πρώτες δράσεις για την επιδότηση ΜΜΕ μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η προδημοσίευση των προγραμμάτων Ενίσχυση Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αναφέρει ότι θα επιδοτείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους (ανεξαρτήτως φύλου) από 18 έως 39 ετών και από γυναίκες από 18 έως 55 ετών.

 

 

Με ανώτερο ποσό επιχορηγούμενου προϋπολογισμού τις 200.000€ και με % επιδότησης 50%, οι προτεινόμενες προς επιδότηση επενδύσεις μπορεί να αφορούν ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων, προβολής και προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.α. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ (linkable στο pdf της ταυτότητας του προγράμματος).

 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΥΛΛΑ