Η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στα πλαίσια ανακατασκευής των θρησκευτικών, ιστορικών και πολιτιστικών κληρονομημάτων της που έχουν υποστεί καταστροφές, ανέθεσε στις 18/1/2008, στην MENTORING AE τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων με τίτλο:  

1. «Λειτουργική Διευθέτηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου»
2. «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου»

Η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στα πλαίσια ανακατασκευής των θρησκευτικών, ιστορικών και πολιτιστικών κληρονομημάτων της που έχουν υποστεί καταστροφές, ανέθεσε στις 18/1/2008, στην MENTORING AE τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων με τίτλο: 
1. «Λειτουργική Διευθέτηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου»
2. «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου»

Η MENTORING AE υπεύθυνη  για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή του έργου, παρέχει στην Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Υπηρεσίες Οργάνωσης και Συντονισμού καθώς επίσης Υπηρεσίες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου.
Οι αρμοδιότητες της MENTORING AE, αφορούν στην καθολική υποστήριξη του φορέα, κατά τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίησή του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και κάθε συμπληρωματική ενέργεια σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.