Η MENTORING A.E. ανέλαβε την υποστήριξη της διαδικασίας επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

 Στο πλαίσιο του παρόντος έργου η MENTORING A.E. με αρωγό την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, θα αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προσαρμοσμένο πλήρως στις ανάγκες της. Επιπλέον η MENTORING ΑΕ θα υποστηρίξει την Περιφέρεια σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να αποκτήσει την Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.