Χρηματοδοτικά Προγράμματα

 

Η MENTORING A.E. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός επιδοτούμενου προγράμματος. Επιλέγει το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες της κάθε εταιρείας, συντάσσει το επιχειρηματικό σχέδιο και – το κυριότερο – παρακολουθεί την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή του

 

Περισσότερα

 

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 

Η MENTORING A.E. προσφέρει υπηρεσίες που βελτιώνουν τη λειτουργία και απόδοση μιας επιχείρησης και διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

 Περισσότερα

 

 

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας

 

Η MENTORING A.E. έχει εκπονήσει εξειδικευμένες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, συμβάλλοντας στον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υλοποίηση αποδοτικών επενδύσεων.

 

Περισσότερα

 

 

Μελέτες Marketing και Έρευνες Αγοράς

 

Η ΜENTORING A.E. αναγνωρίζει τη στρατηγική αξία μιας ολοκληρωμένης μελέτης marketing ή μιας έρευνας αγοράς, ως πολύτιμα εργαλεία για την επιτυχημένη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Περισσότερα