Στις 26 Ιουνίου 2009 εγκρίθηκε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, βάσει του οποίου θα πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εταιρείες Διαφήμισης /Επικοινωνίας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

To νέο Πρότυπο αποσκοπεί στη διασφάλιση της Διαχειριστικής Επάρκειας των εταιρειών, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Το νέο Πρότυπο αποτελεί ήδη βασική απαίτηση για κάθε υποψήφιο ανάδοχο του Δημοσίου όσο και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Ν.3688/2008) ενώ αναμένεται να αποτελεί απαίτηση και για μεγάλα ιδιωτικά projects.

Η Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435:2009 αφορά όλες τις:

  • Διαφημιστικές εταιρείες (Advertising Agencies)
  • Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Μedia Specialists)
  • Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations)
  • Εταιρείες Προώθησης Πωλήσεων και Άμεσου μάρκετινγκ (One to One Marketing)
  • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος (Branding και Design).

 

 Η MENTORING A.E., με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, εγγυάται την επιτυχή Πιστοποίηση της επιχείρησής σας βάσει του νέου Προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009 και την εξασφαλισμένη κάλυψη των απαιτήσεων που τίθενται στους διαγωνισμούς.

Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες αξιοποίησης της δυνατότητας επιδότησης, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για το κόστος της πιστοποίησης, καθώς και για την προμήθεια σχετικού εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού υποστήριξης.