Η MENTORING Α.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, οι οποίες υποστηρίζουν τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, διεξάγει εξειδικευμένες κλαδικές έρευνες, καθώς και στρατηγικές μελέτες marketing για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η MENTORING Α.Ε. συνδυάζει την απαραίτητη εμπειρία, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για την εκπόνηση εξειδικευμένων και έγκυρων μελετών, όπως:

  • Μελέτες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Επενδυτικών Σχεδίων
  • Μελέτες Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων
  • Μελέτες – Έρευνες Αγοράς
  • Μελέτες Τεχνολογικών Συστημάτων και Υποδομών
  • Μελέτες Μεταφοράς – Ανάπτυξης Καινοτομίας

Ενδεικτικά Έργα Μελετών Marketing και Έρευνας Αγοράς

Ενδεικτικά Έργα Μελετών Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας Επιχειρησιακού Σχεδιασμού