ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-2013» (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 31.3.08)

Με πρωτοβουλία του Nομάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύμιου Σώκου και με τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων, εκπροσώπων δήμων, εκπροσώπων των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού καθώς και με την συμμετοχή του Προέδρου της εταιρείας MENTORING A.E., κ. Γιώργου Κρικέλα, πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου ευρεία σύσκεψη, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τη σύνταξη ολοκληρωμένης και ανταγωνιστικής πρότασης χρηματοδότησης έργων και υποδομών, για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στο νομό, στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης “Αλ. Μπαλτατζής 2007-2013”.

Ο κ. Γιώργος Κρικέλας, παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος που αφορούν στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα (γενικός στρατηγικός στόχος 1), στην προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων (γενικός στρατηγικός στόχος 2), στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας (γενικός στρατηγικός στόχος 3) και στη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader (γενικός στρατηγικός στόχος 4). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 5 δις και 78 εκ. ευρώ (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Γ’ΚΠΣ (ΑΘΗΝΑ, 15.1.08)
 
Η MENTORING AE συμμετείχε στην ημερίδα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ με θέμα «Οδηγίες προετοιμασίας κλεισίματος έργων Γ’ ΚΠΣ – Νέοι Κανονισμοί 2007-2013», που διοργανώθηκε στo Divani Caravel Hotel με σκοπό την ενημέρωση  των φορέων που υλοποιούν έργα στο ΕΠ ΚτΠ για το θεσμικό πλαίσιο, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες εφαρμογής των προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Εισηγητές στην ημερίδα ήταν οι κ.κ. Κ. Κουκολιάς, Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής για το Γ΄ ΚΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Δ. Σουσούνης,  Εκπρόσωπος της ΕΥ Αρχή Πληρωμής , Α. Αθανασίου και Ε. Κυριακίδου, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επ. Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ κ.α.

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενα έτη

2007

2006

2005

2004