Η MENTORING Α.Ε. επελέγη να παρουσιάσει, στο 3ο Διεθνές Συνέδριο MeTTeG09 στην Ισπανία, το έργο ανασχεδιασμού διαδικασιών και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η επιλογή του έργου ως case study από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου έγινε με γνώμονα τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, ο οποίος συνδύαζε τις τεχνολογικές, επιχειρησιακές και ανθρωπογενείς παραμέτρους που επηρεάζουν την επιτυχία ενός έργου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το Έργο, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων συνέδρων, εκτελέστηκε σε δύο διαδοχικές φάσεις:

1. Την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων για την παροχή Υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπου η MENTORING Α.Ε. είχε αναλάβει ως Σύμβουλος την εκπόνηση των λειτουργικών και τεχνολογικών προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος.

2. Τον Ανασχεδιασμό Διαδικασιών & τη Διαχείριση Αλλαγής, με σκοπό την ενσωμάτωση των νέων Πληροφοριακών Συστημάτων στις καθημερινές λειτουργίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού της.

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο MeTTeG09: Μεθοδολογίες, Τεχνολογίες και Εργαλεία που διευκολύνουν το e-Government, έλαβε μέρος στο Vigo της Ισπανίας, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2009, με πλούσιες συμμετοχές ειδικών από όλη την Ευρώπη, όπως πανεπιστημιακοί καθηγητές, κυβερνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οι οποίοι παρακολουθούν τις τάσεις και διαμορφώνουν τις εξελίξεις στα θέματα του e-Government.

Μετά την παρουσίασή του στο Συνέδριο, το case study της MENTORING Α.Ε. επελέγη για δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Universal Computer Science», ως έργο που αποτελεί «καλή πρακτική» για ανάλογα έργα διεθνώς.

Ο κ. Γεώργιος Κρικέλας, Διευθύνων Σύμβουλος της MENTORING Α.Ε. δήλωσε σχετικά: 

«Το έργο που παρουσιάσαμε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο MeTTeG09 μας έδωσε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Σήμερα, στην εποχή της Ψηφιακής Σύγκλισης, αναδεικνύεται η απαίτηση για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νέας γενιάς, που θα υπηρετούν τη φιλοσοφία των “Public Services 2.0” και θα εξασφαλίζουν τη δυναμική αλληλεπίδραση με τον πολίτη».