Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σημείωσε η MENTORING AE και στο δεύτερο κύκλο ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

27 επιπλέον επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν και με την υποστήριξη της MENTORING AE θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια συνολικής αξίας 2εκ. €.

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα χρηματοδοτούν την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία αποσκοπούν στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εμπορίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε πρωτοφανή ποσοστά συμμετοχής και ξεπέρασε κάθε προσδοκία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.