Η Διοίκηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής και με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση του πολίτη αποφάσισε να προχωρήσει στην πιστοποίηση των υπηρεσιών της για την υλοποίηση Πράξεων Συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με την συνεργασία και την υποστήριξη της MENTORING ΑΕ η οποία έχει αναλάβει να παράσχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προσαρμογή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας στα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ)