Στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης 13 Νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και 2 Νοσοκομείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεών τους.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των προτάσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν ανέρχεται σε 52.084.291,71€. Ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση των πρώτων δέκα (10) Νοσοκομείων προϋπολογισμού 32.721.354 €.

Τα νοσοκομεία που εμπιστεύθηκαν την MENTORING AE είναι τα : Ευαγγελισμός, Γ. Γεννηματάς, Λαϊκό, ΚΑΤ, Αλεξάνδρα, Σωτηρία, Άγιος Σάββας, Ιπποκράτειο, Κωνσταντοπούλειο, Σισμανόγλειο, Παίδων Αγία Σοφία, Αττικό, Δρομοκαΐτειο, Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και Γ.Ν. Ηλείας.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες της Mentoring ΑΕ παρασχέθηκαν σε συνεργασία με καταξιωμένα τεχνικά γραφεία της χώρας και αφορούσαν στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτηρίων των νοσοκομείων, την εκπόνηση των προκαταρκτικών μελετών, την υποστήριξη στη λήψη των απαιτούμενων αδειών/εγκρίσεων, τη συγκρότηση μελέτης κόστους – οφέλους, τη σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και τη συγκρότηση – υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης.

Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης αφορούν, μεταξύ άλλων, εργασίες θερμομόνωσης, εγκατάστασης αντλιών θερμότητας, αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων, εγκατάστασης αυτοματισμών, αναβάθμισης κλιματισμού, εγκατάστασης κεντρικού συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων (BMS), καθώς και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών.