Η MENTORINGA.E. ανέλαβε την υποστήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Σωματείου «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, του Δήμου Μυκόνου και του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, για τη λήψη επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας για τις Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του ΕΣΠΑ.

 

 

Αναλυτικότερα, η MENTORINGA.E. ανέλαβε την εκπόνηση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για τον κάθε Φορέα, καθώς και τη σύνταξη του Φακέλου- Αίτησης για τη λήψη επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.