Η Mentoring ΑΕ υποστήριξε 13 Νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, κατά την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσω του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθέντων Προτάσεων (Τεχνικών Δελτίων) ανήλθε σε 5.666.000,00 €, το σύνολο των οποίων έλαβαν έγκριση και εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Τα νοσοκομεία που εμπιστεύθηκαν την MENTORING AE είναι τα : Ευαγγελισμός, Γ. Γεννηματάς, Λαϊκό, ΚΑΤ, Αλεξάνδρα, Σωτηρία, Κωνσταντοπούλειο, Παμμακάριστος, Οι Άγιοι Ανάργυροι, ΕΛΠΙΣ, Ιπποκράτειο, Άγιος Σάββας, Έλενα Βενιζέλου.

Η επιλογή της MENTORING AE από τα παραπάνω Νοσοκομεία για την ανάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, βασίστηκε στη σημαντική εμπειρία, επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία, στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.